X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1391

نامه / انسانها


زمستان 1366


 رفتار انسانها , حتی از آغاز بودنشان عجیب به نظر میرسد 

 باید شرمنده باشیم که از جمله موجوداتی هستیم اینچنین و گاه حتی خود نیز چنینیم

 آنگاه که انسان تسلط بر طبیعت را شناخت گویی روح انسانی نیز از وجودش پرواز کرد -

 بعید میدانم که در زندگی بعدیم (اگر انتخاب با من باشد ) تن آدمی را بپذیرم  ترجیح میدهم 

 پرندگان را _ درخت ها را _  رودخانه ها را _ ابرها را _ کرم های خاکی را _ پروانه ها را _

 سگ ها را  و حتی شغال ها را 

 پریشانی امشبم ناشی از رگه های باقیمانده از نیکی انسانهاییست که دلم می خواهد

 خویشاوند ایشان باشم