X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 10 آذر‌ماه سال 1392

انتهای الکی




 حال اینروزهایم را نمی توانستم بنویسم و شک داشتم که بتوانم با عکسی ثبت کنم ..  این آهنگ را شاید بارها 

  شنیده باشیم . 

  حالا بیشتر دوستش دارم .  چقدر خوب می شود با  آن آه کشید . آه های الکی .