X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1391

نامه / میشو و سارا زمستان 1366 


 خانواده در وضعیت مشکوکی به سر می برد 

 حسین چون گذشته در یک مرخصی نامحدود از خانه دور شده است 

 سرپرستی خانه با من است و من ظاهرا مدیر خوبی نیستم

 این را از آنجا می توان فهمید که سرپرست همیشه گرسنه است 

 چه رسد به دیگر اعضا

 میشو پس از یک روز مریضی ( بیحالی ) اکنون بسیار شکمو شده است 

  سارا به خاطر رعایت نکردن مسائل بهداشتی و نظافت حداقل  در یک قفس زندانیست 

 هر چند که از این وضعیت راضی تر به نظر میرسد 

 به زودی عکسهایشان را برایت خواهم فرستاد 

 من زبان می خوانم کتاب می خوانم  و گاهی به اجاره های عقب مانده فکر می کنم 

                                       تو کی می آیی ؟

                                       سرخه ریکا